Fotópályázat 2023

A díjazottak bemutatása

8_Ritka betegek boldog pillanatai 2023

Pályázati felhívás

Fotópályázat kiírás2023.pdf

A RIROSZ általános adatkezelési tájékoztatója a https://www.rirosz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ internetes oldalon tekinthető meg. A fotópályázatra vonatkozó speciális adatkezelési tájékoztató pedig itt.

Kiskorú gyermekkel történő pályázás esetén a pályázás egyben azt is jelenti, hogy a pályázó elfogadja az ide vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatot is.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a Pályázatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni, a Pályázaton való részvétel alapján. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A résztvevőnek a továbbiakban bármikor joga van e-mailben (info@rirosz.hu) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését.